Aantal werkenden verder gestegen

Normal pexels photo 585419
Afbeelding: Yury Kim

Den Haag, 17 Oktober 2019 - Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3 duizend per maand naar 323 duizend. Net als in augustus was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind september 233 duizend lopende WW-uitkeringen.
4,1 miljoen mensen hadden in september 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In september waren er 323 duizend werklozen. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

UWV: Aantal WW-uitkeringen daalt weer

Na een lichte toename in augustus is het aantal lopende WW-uitkeringen in september weer afgenomen. Eind september 2019 verstrekte UWV 233 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 3,2 duizend uitkeringen minder dan in augustus (-1,4 procent). Een persoon kan meer dan één uitkering ontvangen. Eind september ontvingen 228 duizend personen één of meerdere WW-uitkeringen.

UWV: Sterke daling langdurige WW-uitkeringen

In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal lopende WW-uitkeringen in september 14,7 procent lager (-40,2 duizend). Een sterke daling ten opzichte van september 2018 is te zien bij lopende WW-uitkeringen met een verstreken duur van 1 tot 2 jaar (-23,9 procent) en 2 jaar of langer (-51,8 procent). Dit hangt mede samen met aanpassingen in de opbouw van WW-rechten en de geleidelijke inkorting van de maximale WW-duur zoals vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Aantal werklozen neemt toe

In april 2019 waren er 300 duizend werklozen. Sindsdien is dit aantal gestegen tot 323 duizend in september. Het aantal werklozen stijgt aan de ene kant doordat er meer mensen uit de niet-beroepsbevolking op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag kunnen. Aan de andere kant is er meer baanverlies en vinden werklozen minder snel werk dan voorheen. Dit betekent dat de instroom in werkloosheid toeneemt en de uitstroom naar werk afneemt. Voor meer informatie zie: Meer mensen zoeken werk, minder mensen vinden werk.

Onbenut arbeidspotentieel

Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking (allemaal volgens ILO-definitie).

Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen behoren hiertoe nog andere groepen. Het gaat ook om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

De grootte en samenstelling van deze groepen worden alleen per kwartaal gepubliceerd. Het totaalbeeld dat de onderstaande figuur weergeeft is gebaseerd op de meest recente kwartaalcijfers (tweede kwartaal 2019). Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2019 uit 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog 1,1 miljoen. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid.

Dit artikel verscheen eerst op KatwijkNu.nl

Adverteren op Haarlem Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Haarlem Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Haarlem
23:07

17° C

Bewolkt

0.89 km/h

70%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief